ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร
Yasothon Juvenile and Family Court
News
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2566 ณ วัดหนองเลิง บ้านหนองเลิง ตำบลแคนน้อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566 เทิดทูน “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ณ ห้องประชุมไตรเทวา 2 อาคารฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 3 ชั้น สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร คณะผู้พิพากษา คณะผู้พิพากษาสมทบ คณะผู้ประนีประนอม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ให้การต้อนรับ นายกีรติ วรพุทธพงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการ เพื่อติดตาม กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานและการบริหารราชการศาลยุติธรรมของศาลในเขตอำนาจให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบ ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะของศาลในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2566 นางลลิตา สวัสดิ์กิตติกำจร คทวณิชกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร และนางสาวพรวรินท์ คำทอง ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการอบรม ทดสอบความรู้ และร่วมพิธีปฏิญาณตนผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร ณ ห้องนกยูง โรงแรมเซ็นเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 โคราช จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 นางลลิตา สวัสดิ์กิตติกำจร คทวณิชกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร ได้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกและการให้รางวัลโครงการจัดประกวดคัดเลือกศาลดีเด่นเพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กับสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้องประชุมเล็กชั้น 3 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
 
 
 


การนั่งพิจารณาคดีทางออนไลน์


ขั้นตอนการพิจารณาคดีออนไลน์

 

                                 

                     

                          

                              

                                 

                  


+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image